Xuất bản thông tin

null Quỹ tín dụng nhân dân Sa Rài tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Quỹ tín dụng nhân dân Sa Rài tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 27/5/2020, Quỹ tín dụng Nhân dân Sa Rài tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có đại diện Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sa Rài.

Sáng ngày 27/5/2020, Quỹ tín dụng Nhân dân Sa Rài tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có đại diện Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sa Rài.

Nhiệm kỳ 2015 - 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, thị trường tài chính tiền tệ nhiều biến động, song sưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ngân hàng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, Quỹ tín dụng nhân dân Sa Rài hoạt động an toàn, ổn định và đảm bảo tốc độ tăng trưởng, làm tốt công tác phục vụ thành viên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tạo được uy tín, niềm tin đối với khách hàng và thành viên, đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội thành viên đã đề ra hàng năm. Tổng nguồn vốn hoạt động tính đến ngày 31/12/2019 đạt gần 50 tỷ đồng, vốn huy động tiền gửi đạt trên 27 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 44 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 215 triệu đồng. Qua 05 năm hoạt động vốn huy động tiền gửi tiết kiệm gần 55% tổng nguồn vốn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quỹ tín dụng Nhân dân Sa Rài phấn đấu kết nạp thêm 1.150 thành viên; tăng trưởng nguồn vốn từ 6,79%, huy động tiền gửi và cho vay tăng bình quân từ 2,50 - 8,94%. Tiếp tục thực hiện huy động vốn tiền gửi tiết kiệm và cho vay thành viên phục vụ sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ; quan tâm đầu tư cho vay phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần cùng địa phương giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Cùng với đó thực hiện các chính sách pháp luật hiện hành, Quỹ tín dụng hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và đúng pháp luật.Bên cạnh đó tăng cường hiện đại hóa đầu tư cơ sở vật chất, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên quỹ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, ông Trần Hữu Tá được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Trần Quốc Tuấn, thành viên Hội đồng quả trị  giữ chức Giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân Sa Rài và bầu 03 đồng chí vào Ban kiểm soát Quỹ, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thùy Dung