Xuất bản thông tin

null UBND huyện Tân Hồng họp thường kỳ tháng 5 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

UBND huyện Tân Hồng họp thường kỳ tháng 5 năm 2020

Sáng 28/5/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. Chủ trì cuộc họp, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy; bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Sáng 28/5/2020, UBND huyện Tân Hồng tổ chức họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020. Chủ trì cuộc họp, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có ông Lý Văn Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy; bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Trong tháng 5 năm 2020, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Huyện tiếp tục duy trì ổn định, tổng diện tích xuống giống lúa đến thời điểm hiện nay được trên 44.400 ha; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Hội quán và vận động thành lập các Hội quán mới. Thương mại, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực sau khi thực hiện các biện pháp nới lõng của Chính Phủ; thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng qui định; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao thông và các công trình đã có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Song song đó, tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid-19; thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra công tác tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các điểm trường; duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân. Chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được quan tâm thực hiện nhất là việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, kiểm tra cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn thuộc UBND Huyện; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Tăng cường phối hợp truyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức phòng chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình năm 2020 đảm bảo theo kế hoạch; tập trung thu ngân sách và thu nợ các chương trình, đặc biệt là nợ chương trình 105, chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được duyệt; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân các nguồn vốn; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác vận động lao động tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng