Xuất bản thông tin

null Tập huấn an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 26/5/2020, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Hồng mở lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp cho các đồng chí là chi, tổ hội nông dân các xã thị trấn trong huyện. Bà Phan Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh đến dự khai giảng lớp tập huấn.

Ngày 26/5/2020, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Hồng mở lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp cho các đồng chí là chi, tổ hội nông dân các xã thị trấn trong huyện. Bà Phan Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh đến dự khai giảng lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Thạc sĩ Trần Nguyễn Trúc Giang, giảng viên trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp hướng dẫn về các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất nông nghiệp như sử dụng các công cụ trong sản xuất nông nghiệp, các yếu tố trong lao động, vận chuyển sắp xếp nông sản, an toàn điện và máy móc nông nghiệp, sử dụng hóa chất, môi trường lao động…. và một số lưu ý khi sử dụng các loại thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trên cơ sở lớp tập huấn sẽ giúp cho các hội viên chi tổ hội nông dân trên địa bàn huyện về tuyên truyền vận động nông dân cùng tham gia thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh lao động để bảo vệ sức khỏe tính mạng cho người nông dân tránh được các bệnh tật do ảnh hưởng các loại thuốc hóa học, tai nạn điện, tại nạn lao động trong vận hành các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp,hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn lao động cho người nông dân.

Thanh Tùng