Xuất bản thông tin

null Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục tỉnh giai đoạn 2015 - 2020

Sáng ngày 29/5/2020, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020. Hội nghị được trực tuyến tại 12 điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh. Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, bà Lê Thị Lệ Thủy, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Sáng ngày 29/5/2020, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020. Hội nghị được trực tuyến tại 12 điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh. Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, bà Lê Thị Lệ Thủy, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục - Đào tạo, giai đoạn 2015 -2020; phương hướng và nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; báo cáo tham luận của Trường THPT Tháp Mười về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tham luận của trường Mầm non Bông Sen - huyện Cao Lãnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và học tâp làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham luận của nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhi - giáo viên trường THCS Phòng Hòa - huyện Lai Vung “Khắc phục khó khăn, làm theo lời Bác để giúp đỡ học sinh vươn lên”; Giáo viên Lê Huy Vũ - trường THCS thị trấn Lấp Vò - huyện Lấp Vò và giáo viên Phạm Thị Thúy Phượng - trường tiểu học Mỹ Quý 1 - huyện Tháp Mười “Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  đẩy mạnh học tâp làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác”.

Tại Hội nghị, Sở Giáo dục - Đào tạo Đồng Tháp và Công đoàn ngành Giáo dục - Đào tạo phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025 trong toàn ngành Giáo dục - Đào tạo.

Dịp này, Sở Giáo dục - Đào tạo Đồng Tháp tặng giấy khen cho 22 tập thể và 41 cá nhân  tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó, huyện Tân Hồng có 01 tập thể là cán bộ, giáo viên, người lao động trường tiểu học Giồng Găng và 03 cá nhân: Bà Nguyễn Thị Lệ - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Tân Công Chí; bà Trịnh Thị Hà - giáo viên trường tiểu học Tân Công Chí 1 và bà Phạm Thị Sony - giáo viên trường Tiểu học - THCS Thống nhất - huyện Tân Hồng được khen thưởng./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng