Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn

Trung tâm Chính trị huyện Tân Hồng phối hợp với Huyện đoàn Tân Hồng tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ đoàn năm 2023, có 68 cán bộ đoàn, hội cơ sở trên địa bàn Huyện tham gia.

Trong thời gian 02 ngày, các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề: Thanh niên với khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới,  khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực vươn lên, góp phần xây dựng quê hương đất nước; những nội dung trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn; vai trò tổ chức Đoàn trong thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên...Ngoài ra, các học viên còn được nghe thông tin về tình hình thời sự trong và ngoài nước, tìm hiểu về lịch sử địa phương...

Qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên có nhận thức đúng đắn và hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác Đoàn. Từ đó, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác của cán bộ đoàn, hội trong Huyện. Đây còn là dịp để cán bộ đoàn, hội cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đoàn, Hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn, Hội tại đơn vị, địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung