Xuất bản thông tin

null Họp trực tuyến về công tác xuất khẩu lao động

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Họp trực tuyến về công tác xuất khẩu lao động

Sáng ngày 03/6/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến phân bổ chỉ tiêu, vận động người lao động tham gia chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản. Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh. Hội nghị trực tuyến tại 12 điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh.

Sáng ngày 03/6/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến phân bổ chỉ tiêu, vận động người lao động tham gia chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản. Chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh. Hội nghị trực tuyến tại 12 điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì; bà Lê Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo - việc làm và xuất khẩu lao động Huyện và Hiệu trưởng trường THPT trên địa bàn Huyện tham dự.

Hội nghị được nghe báo cáo kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; xem Video Clip chia sẻ của lao động đang làm việc tại Nhật Bản và phát biểu của gia đình có con em đang làm việc tại Nhật Bản. Bên cạnh, triển khai kế hoạch vận động, giới thiệu lao động tham dự, dự tuyển để được tuyển chọn đi làm việc tại Công ty TNHH Nhật Huy Khang phối hợp nghiệp đoàn Business Fronter, Nghiệp đoàn Kyoei, Nghiệp đoàn Gunma…, trong đó chỉ tiêu phân bổ cho huyện Tân Hồng: Xuất khẩu lao động hằng năm 47 lao động; chỉ tiêu tuyển chính thức của Nghiệp đoàn 39 lao động và chỉ tiêu chuẩn bị nguồn lao động dự tuyển là 59 lao động.

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Tân Hồng thống nhất với những chỉ tiêu, giải pháp thực hiện của Kế hoạch, trên cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động lao động tham gia đăng ký đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản. Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể cùng cấp và chính quyền địa phương tổng hợp danh sách người lao động đăng ký và tổ chức đưa lao động tham gia dự tuyển, bảo đảm đủ chỉ tiêu, số lượng được giao; đồng thời, cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện Đoàn  tổ chức tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên có con, em đủ điều kiện và có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tham gia đăng ký dự tuyển, góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác xuất khẩu lao động của tỉnh nói chung và của huyện Tân Hồng nói riêng./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng