Xuất bản thông tin

null Ra quân bảo vệ môi trường thế giới

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân bảo vệ môi trường thế giới

Hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới 5/6”, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ngày 5/6/2023 Hội LHPN xã An Phước phát động thực hiện mô hình tuyến đường không rác thải tại ấp An Phát. Ngoài ra, Hội LHPN xã cho ra mắt “Tổ phụ nữ phân loại rác thải tại hộ gia đình”, có 50 thành viên tham gia.

Nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ là vận gia đình, người thân, người dân xung quanh thực hiện tốt việc phân loại rác thải, nhằm bảo vệ môi trường.

Cũng nhân dịp này, Hội LHPN xã trao tặng cho 50 chị mỗi chi một sọt đựng rác để phát huy hiệu quả của mô hình./.

BT: Kim Lệ - Ảnh: Thùy Dung