Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Trong hai ngày, ngày 07 và 08/6/2023, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Đồng Tháp do Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng Đoàn kiểm tra tại Đảng bộ huyện Tân Hồng về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Đảng bộ tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số ngành huyện, Bí thư Đảng ủy Tân Hộ Cơ, Bình Phú và Tân Thành A.

Đoàn công tác đánh giá cao về việc triển khai thực hiện và cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Tân Hồng và Đảng ủy các xã. Đoàn ghi nhận kết quả, toàn huyện có 17 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; 123 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; 06/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao An Phước.

Từ những ý kiến đóng góp của Đoàn Kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh/Trưởng Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức rà soát đánh giá, so sánh để kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện của cả giai đoạn; quan tâm phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng của huyện, huy động các nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế tại Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ, Bình Phú và Tân Thành A.

Thanh Tùng