Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tân Hồng: Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2023

Sáng ngày 12/6/2023, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức huấn công tác cải cách hành chính năm 2023, cho lãnh đạo và công chức phụ trách tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Phụ trách kế toán tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội Huyện.

Tại đây, Báo cáo viên Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030; triển khai bộ Chỉ số CCHC năm 2023; Kế hoạch Cải thiện chỉ số CCHC năm 2023; Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện CCHC giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn cho đội ngũ công chức phụ trách tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và các xã, thị trấn các kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng Kế hoạch CCHC, triển khai công tác chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng báo cáo CCHC định kỳ; các giải pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính cũng như trong triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính; Hướng dẫn công tác chuyển đổi số trong thực hiện CCHC, nhất là đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trong thực hiện CCHC. Bên cạnh, báo cáo viên Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông còn tiếp nhận và giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua đó, nhằm trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác cải cách hành chính cho đội ngũ công chức phụ trách tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, địa phương; nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức phụ trách tham mưu thực hiện cải cách hành chính; đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng