Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tân Hồng

Ngày 16/6/2023, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) Tỉnh kiểm tra tại huyện Tân Hồng.

Kiểm tra hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Tân Hồng

Qua kiểm tra cho thấy, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Tân Hồng đã ban hành các kế hoạch thực hiện công tác cải thiện chỉ số hành chính, đồng thời có nhiều giải pháp để cải thiện chỉ số CCHC. Cụ thể, huyện đã xây dựng được 8 mô hình của cấp huyện, cấp xã như: “Mô hình tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả tại nhà, tích hợp cài đặt tài khoản VNeID, sổ khám sức khỏe điện tử”, “Mô hình 3 trong 1 về xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật - Trợ cấp xã hội hàng tháng - Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng”, “Mô hình ngày thứ 2 chuyển đổi số” trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)”, “Mô hình niêm yết TTHC bằng mã QR Code trên địa bàn huyện”…

Kiểm tra cải cách hành chính tại thị trấn Sa Rài

Theo UBND Huyện, nhằm khắc phục hạn chế của năm 2022, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác CCHC năm 2023; đồng thời lồng ghép kiểm tra công tác kiểm soát TTHC đối với 8 cơ quan chuyên môn, sự nghiệp thuộc UBND huyện và 9 xã, thị trấn. Sau kiểm tra, UBND huyện yêu cầu các đơn vị khắc phục các hạn chế qua kiểm tra công tác CCHC; đồng thời ban hành quyết định về ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá chất lượng khắc phục hạn chế trong CCHC trên địa bàn huyện.

Tính đến ngày 25/5, tổng số hồ sơ TTHC toàn Huyện tiếp nhận là gần 13.000, trong đó đúng hạn hơn 80 hồ sơ, trước hạn 11.720 hồ sơ; số hồ sơ còn lại đang trong quá trình giải quyết./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh