Xuất bản thông tin

null Hội nghị Đảng bộ thị trấn Sa Rài 6 tháng đầu năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Đảng bộ thị trấn Sa Rài 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2023, Đảng bộ thị trấn Sa Rài  tổ chức hội nghị sinh hoạt Đảng bộ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự Hội nghị cấp huyện có đồng chí Lê Thị Lê Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Hồng - Phụ trách, giám sát Đảng bộ thị trấn Sa Rài. Chủ trì hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dũng - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, đặt biệt là lãnh đạo triển khai thực hiện chương trình hành động của Đảng uỷ năm 2023. Tình hình kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 59% kế hoạch; Lĩnh vực thương mại - dịch vụ có bước phát triển, hiện nay trên địa bàn Thị trấn có 53 doanh nghiệp, 245 hộ kinh doanh và có 1.380 cơ sở kinh doanh  hàng hóa bán lẻ, dịch vụ ăn uống, giải khát; công tác chăm lo cho gia đình chính sách và thực hiện chương trình an sinh xã hội được quan tâm; có 04/11 lao động tại nước ngoài đạt 45,45%, đang học định hướng 11 em; 16 lao động tham gia thời vụ; công tác hỗ trợ cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ổn định; Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023. Bên cạnh, Đảng ủy luôn tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc mà trọng tâm là chi bộ khóm; phát triển Đảng viên mới 03 đồng chí; Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn và Hội Nông dân thị trấn Sa Rài khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 được nêu ra tại Hội nghị, đó là: Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng thị trấn Sa Rài cơ bản theo tiêu chí đô thị loại IV; Khuyến khích khởi nghiệp, thực hiện sản phẩm OCOP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội quán Sa Rài; thực hiện tốt việc đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài; các chương trình an sinh xã hội; Phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phát huy vai trò của Tổ nhân dân tự quản trong việc tham gia giải quyết các vấn đề gắn kết cộng đồng, tình làng nghĩa xóm.

Trương Quốc Lê