Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Phát vay vốn Quỹ hỗ trợ hội viên nông dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Phát vay vốn Quỹ hỗ trợ hội viên nông dân

            Sáng ngày 29/6/2023, Hội Nông dân Huyện Tân Hồng tổ chức giải ngân nguồn vốn 1 tỷ đồng cho 20 hội viên nông dân xã biên giới Bình Phú và thị trấn Sa Rài để mở rộng quy mô sản xuất và chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Theo đó: Từ nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp” 10 hội viên nông dân thị trấn Sa Rài được hỗ trợ  thực hiện Dự án “Chăm sóc xoài theo hướng hữu cơ”.

10 hội viên nông dân xã Bình Phú hỗ trợ vốn thực hiện Dự án “Nuôi trâu vỗ béo”, mỗi hội viên được nhận số tiền vay 50.000.000 đồng, mức phí 0,7%/tháng, hình thức trả phí là 3 tháng/lần. Thời hạn trả vốn là 2 năm.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng