Xuất bản thông tin

null Hội phụ nữ Huyện Tân Hồng sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội phụ nữ Huyện Tân Hồng sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023

            Sáng ngày 29/6/2023 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị Bà Dương Thị Quyên - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện.

              Từ đầu năm đến nay, các cáp Hội phụ nữ trong huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội tuyên truyền  truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao kiến thức hội viên, có 3 cơ sở Hội ra quân mô hình “Dòng sông không rác” trong tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, mô hình “Tuyến dân cư không có rác thải”, có 100% cơ sở Hội thực hiện “Mẹ đỡ đầu” cho 21 em mồ côi, các cấp Hội trao tặng 1.220 phần quà “San sẻ yêu thương”, trao tặng 07 mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở. Công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng đạt nhiều kết quả tích cực, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tranh thủ từ các nguồn vốn với số tiền huy động tiết kiệm trên 2 tỷ 565 triệu đồng, đã giúp cho 497 chị vay, vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 94 tỷ 498 triệu đồng, giúp cho 3.315 thành viên vay, mở 07 lớp dạy nghề cho 144 thành viên, vận động lao động tham gia lao động theo hợp đóng 166 người, có 10/15 sản phẩm khởi nghiệp được Tỉnh hội thẩm định, ra mắt mới 01 tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với 5 thành viên tham gia…

Phát biểu tại hội nghị, Bà Dương Thị Quyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các cấp Hội Phụ nữ trong huyện trong thời gian qua đã có nhiều cách làm hay trong các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em yếu thế trong xã hội. Qua đó nhấn mạnh” trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy – UBND, Đảng ủy, UBND xã, thị trấn và hội cấp trên, làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội đã đề ra trong năm 2023.

Thanh Tùng