Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân Huyện giám sát công tác giảm nghèo

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội đồng nhân dân Huyện giám sát công tác giảm nghèo

Đoàn giám sát Ban kinh tế - Xã hội HĐND Huyện do Bà Lê Thị Lệ Thủy Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện/Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện làm trưởng đoàn có các buổi giám sát về công tác giảm nghèo tại xã Tân Công Chí và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện.

Trong 06 tháng qua, xã Tân Công Chí đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác giảm nghèo trên địa bàn xã như: chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, mở các lớp tập huấn khuyến nông, trao vốn phương tiện sản xuất cho hộ nghèo, hỗ trợ vay vốn giúp nhau phát triển kinh tế.

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện thì 6 tháng đầu năm mở được 15 lớp nghề cho lao động nông thôn với 1.056 học viên tham gia. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Tỉnh và Công ty Cổ phần Nhật Huy Khang- International tổ chức 02 đợt tuyển chọn lao động đi làm việc ở Nhật Bản tại huyện có 77 lao động tham gia, đã có 54 lao động trúng sơ tuyển. Đến ngày 15/06/2023 huyện có 56/100 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 56% kế hoạch năm của huyện. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác đền ơn đáp nghĩa, chi trả các chế độ chính sách kịp thời đúng quy định, xây dựng mới và sửa chữa nhà cho gia đình chính sách được 68 căn...

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, Bà Lê Thị Lệ Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện/Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện ghi nhận kết quả về thực hiện chính sách giảm nghèo của phòng Lao động Thương bình và Xã hội huyện, UBND xã Tân Công Chí đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện, UBND Tân Công Chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có ý chí vươn lên thoát nghèo. Phát huy vai trò của lãnh đạo phòng, công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện trong thực hiện nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị, nhất là Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã trong công tác giảm nghèo. Tập trung quan tâm hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững và thực hiện tốt, kịp thời các cơ chế chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Thanh Tùng