Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Hồng sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự, có đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng  và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; tập trung vào tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo được toàn ngành tập trung thực hiện, đạt nhiều kết quả. Nổi bật là việc tổ chức học tập Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh" nghiêm túc, đúng theo chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh; kịp thời sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo; thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo giải quyết, góp phần tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Các ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo và văn hoá - văn nghệ triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thuộc ngành mình; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành khoa giáo và văn hoá - văn nghệ nhịp nhàng; Công tác tuyên truyền giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương "Người tốt, việc tốt" được đẩy mạnh. Bên cạnh, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt, trong 5 tháng đầu năm 2023 tổ chức được 15 lớp, đạt 33,33%, có 1.347 học viên, đạt 29,41%. Việc thực hiện các chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng, có đổi mới; đội ngũ giảng viên được củng cố, chất lượng đào tạo được nâng lên, công tác quản lý học viên được thực hiện nghiêm túc, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Về thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023, đó là: tổ chức cho đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân lần thứ II năm 2023; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biên soạn Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Định hướng tuyên truyền kịp thời các ngày lễ kỷ niệm; nâng cao chất lượng nắm bắt và tham mưu xử lý thông tin dư luận xã hội; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; biên tập, phát hành Tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, của Huyện trong năm 2023; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; công tác biên soạn biên niên sử ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện, ngành Kinh tế và Hạ tầng Huyện và Mặt trận Tổ quốc Huyện; tuyên truyền, phổ biến Lịch sử Đảng bộ Huyện./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng