Xuất bản thông tin

null Kỳ họp thứ sáu HĐND Huyện, bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND Huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kỳ họp thứ sáu HĐND Huyện, bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND Huyện

Sáng ngày 11/7/2023, HĐND huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ sáu - khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự, có đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Hồng; ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Quang cảnh kỳ họp HĐND Huyện lần thứ sáu

 Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân Huyện đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Huyện và các ngành có liên quan trình bày. Trong đó, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể: Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông nghiệp vẫn phát huy thế mạnh cây lúa; Tổng đàn trâu bò phát triển gần 18.600 con, đạt 101% kế hoạch; Huyện có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Thông Bình đạt 13 tiêu chí và Huyện đạt 3/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới...

Các đại biểu HĐND Huyện thống nhất các Nghị quyết

Sau khi thảo luận các nội dung nghị quyết, với sự đồng thuận cao, Hội đồng nhân dân Huyện đã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó:  phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2022; điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 do Huyện quản lý và phân bổ; danh mục đầu tư công năm 2024; điều chỉnh danh mục vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện; Quy hoạch vùng Huyện gắn với tài cơ cấu ngành Nông nghiệp xây dựng nông thôn mới huyện Tân Hồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Huyện năm 2024.

Cùng với đó, kỳ họp thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên UBND Huyện và bầu bổ sung thành viên UBND Huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Vằn - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và ông Nguyễn Trường Duy - Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng