Xuất bản thông tin

null Tiêu hủy 9,428 gam ma tuý trong 3 vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiêu hủy 9,428 gam ma tuý trong 3 vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”

            Sáng ngày 21/7/2023, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng tổ chức tiêu huỷ vật chứng vi phạm trong 03 vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

          Hội đồng tiến hành tiêu hủy 9,428 gam ma tuý loại Methamphetamine, Katemine và Methylenedioxymethamphetamine; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý và một bịch ny long màu đen đã qua sử dụng. Hình thức tiêu hủy được thực hiện là dùng nước hoà tan và dùng lửa đốt.

 Quá trình tiêu hủy được Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản Chi cục Thi hành án huyện Tân Hồng tiến hành nhanh, gọn, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và đúng quy định của pháp luật./.

Thuỳ Dung