Xuất bản thông tin

null Nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm

Chi tiết bài viết Tin tức

Nâng cao kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm

Sáng ngày 21/7/2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho đối tượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực động vật và thủy sản tại xã Thông Bình và xã An Phước với sự tham gia của khoảng 58 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Tại buổi tập huấn, Chi cục Chăn nuôi Thú ý và Thủy sản triển khai các nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về Điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, …

Qua buổi tập huấn, các hộ chăn nuôi được cập nhật và nâng cao kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm và sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn như: Không sử dụng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc thú ý không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc thú y cấm sử dụng, thuốc thú ý hết hạn sử dụng và chưa được phép lưu hành tại Việt Nam; không giết mổ, thu hoạch động vật, sản phẩm động vật, thủy sản dùng làm thực phẩm trước thời gian ngừng sử dụng thuốc thú y theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; không sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật, thủy sản có chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, thú y hoặc chứa các vi sinh vật, chất tồn dư quá giới hạn cho phép; không sử dụng, đưa chất, vật thể bơm nước cưỡng bức vào cơ thể vật nuôi, sản phẩm của vật nuôi, thủy sản nhằm mục đích gian lận thương mại, làm mất vệ sinh thú ý.

Neàng Lai