Xuất bản thông tin

null Tập huấn hướng dẫn thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn hướng dẫn thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

            Sáng ngày 31/7/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông cho lãnh đạo và công chức phụ trách gồm: Công an Huyện; phòng Tư pháp; Lao động -  Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội Huyện; Bưu điện Huyện; Công chức phụ trách Một cửa; Công chức tư pháp - Hộ tịch; công chức Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an xã.

Quang cảnh tập huấn hướng dẫn thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông

          Tại đây, đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Công an Tỉnh và Bảo hiểm xã hội Tỉnh và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Tỉnh hướng dẫn các quy trình thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng. Trong đó, tập trung hướng dẫn việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục dịch vụ công trên hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; hướng dẫn sử dụng phần mềm các bước đăng nhập, tiếp nhận, quản lý, xử lý hồ sơ và trả kết quả..., đồng thời, còn trao đổi, thảo luận tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

Cán bộ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Thông qua tập huấn, giúp cho cán bộ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hiểu rõ được quy trình, cách thức triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử,…góp phần thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và tạo sự thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân./.

 BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng