Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các đối tượng ngoài hệ thống

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các đối tượng ngoài hệ thống

Chiều ngày 31/7/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Hồng  tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các đối tượng ngoài hệ thống năm 2023. Có trên 50 đại biểu là thành viên các Tổ nhận uỷ thác, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.

          Tại đây, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện giới thiệu tóm tắt các Chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Cho vay học sinh sinh viên theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Nghị định của Chính phủ; Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các Chương trình tín dụng đã hết thời hạn giải ngân và Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện quản lý dư nợ như: Cho vay đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác đối với tổ chức hội đoàn thể cấp xã như: nội dung công việc uỷ thác; công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; quy định về hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn; Vận động tổ viên chấp hành Quy ước hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hành tiết kiệm. Ngoài ra các đại biểu còn chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng quản lý vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả; thực hiện trả nợ gốc, trả lãi tiền vay đúng kỳ hạn đã cam kết với Ngân hàng; thực hiện kiểm tra, thẩm định trước khi cho vay đối với dự án, phương án vay vốn của khách hàng theo quy định...

Qua tập huấn, giúp các đại biểu nắm chắc nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn và chương trình tín dụng chính sách mới một cách kịp thời; nâng cao kỹ năng quản lý cho Tổ nhận ủy thác cấp xã và Tổ tiết kiệm và vay vốn về nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội, tứ đó quản lý các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh