Xuất bản thông tin

null Xã Bình Phú tổ chức lễ phát động cộng đồng an toàn năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Bình Phú tổ chức lễ phát động cộng đồng an toàn năm 2023

Sáng ngày 03/8/2023, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng chọn xã Bình Phú tổ chức lễ phát động cộng đồng an toàn năm 2023.

Tại lễ phát động, các ngành, đoàn thể và đơn vị trường học trên địa bàn xã đã cùng nhau cam kết xây dựng xã đạt tiêu chí cộng đồng an toàn vào cuối năm 2023. Phấn đấu giảm thiểu ở mức thấp nhất các loại thương tích xảy ra ở trẻ em, hộ gia đình và trường học; đến cuối năm 2023 các yếu tố nguy cơ gây tai nạn thương tích tại xã được can thiệp; 100% trường học đạt tiêu chí trường học an toàn; trên 60% hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình an toàn, giảm các trường hợp bị tai nạn thương tích so với cùng kỳ và hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong do tai nạn thương tích ở địa phương.

Tử đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cũng như xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra./.

Thanh Tùng