Xuất bản thông tin

null Kỳ họp đột xuất lần thứ ba Hội đồng nhân dân Huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Kỳ họp đột xuất lần thứ ba Hội đồng nhân dân Huyện

Chiều ngày 11/8/2023, HĐND huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ ba về thực hiện Đồ án quy hoạch  xây dựng vùng huyện Tân Hồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại kỳ họp, các địa biểu HĐND Huyện được nghe tờ trình về Đồ án quy hoạch  xây dựng vùng huyện Tân Hồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó, các đại biểu thảo luận quan tâm đến vấn đề đảm bảo dân cư, diện tích hành chính của các xã khi tách và nhập theo quy định của Trung ương để dễ dàng trong quản lý địa giới hành chính; việc khai thác các thế mạnh tiềm năng kinh tế biên giới, phát triển kinh tế thương mại dịch vụ cửa khẩu, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng; xây dựng các chương trình phát triển đô thị. Sau khi tiến hành thảo luận, HĐND Huyện đã biểu quyết thông qua nghị quyết về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Hồng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ ba HĐND Huyện là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND Huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Hồng theo lộ trình đề ra./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh