Xuất bản thông tin

null Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh biểu diễn Tuyên truyền lưu động tại xã Tân Hộ Cơ - huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh biểu diễn Tuyên truyền lưu động tại xã Tân Hộ Cơ - huyện Tân Hồng

Tối ngày 13/8/2023, tại xã Tân Hộ Cơ - huyện Tân Hồng, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp biểu diễn tuyên truyền lưu động phục vụ cán bộ, chiến sĩ đóng chân trên địa bàn và Nhân dân địa phương.

Trước khi biểu diễn, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được xem phim phóng sự, chuyên đề: “Đoàn công tác Đồng Tháp - Hành trình đến Trường Sa”, Sau đó, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh biểu diễn chương trình nghệ thuật gồm 03 phần: “Quê hương, tình yêu gia đình và tuổi trẻ”; Phần 2. “Chủ đề theo từng địa phương biên tập” và phần 3.“Đất Sen hồng hướng về biển, đảo”, với các tiết mục ca múa nhạc tổng hợp và tiểu phẩm.

 Qua lưu diễn đợt này, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong giải quyết vấn đề biển, đảo; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các tổ chức, cá nhân, thế lực thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt là tuyên truyền Nghị Quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh