Xuất bản thông tin

null Trao 05 căn nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trao 05 căn nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo

Thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và mô hình “Tết Quân dân” năm 2024. Chiều ngày 11/08/2023, Ông Phan Công Luận - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện cùng với Ông Phạm Văn Thanh - Trưởng Ban Dân vận/Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện tiếp và làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Tân Hồng.

Tại đây, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Chi nhánh Tân Hồng  trao bảng tượng trưng hỗ trợ 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo tại xã Tân Phước, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng được trích từ nguồn doanh thu của đơn vị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phan Công Luận ghi nhận và đánh giá cao sự chung tay đóng góp chia sẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Tân Hồng đã cùng với chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách trên địa bàn xã. Đối với số tiền tiếp nhận, lãnh đạo Huyện giao cho ngành chuyên môn hướng dẫn các gia đình được hỗ trợ nhà thực hiện các thủ tục và xây dựng cất đảm bảo, an toàn có thời gian sử lâu dài./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh