Xuất bản thông tin

null Bồi dưỡng chính trị, kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục

Chi tiết bài viết Tin tức

Bồi dưỡng chính trị, kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục

Sáng ngày 18/8/2023, tại thành phố Cao Lãnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục năm 2023. Hội nghị được trực tuyến đến 234 điểm cầu cấp huyện, thành phố và cấp xã trong toàn Tỉnh với hơn 19.000 đại biểu tham dự.

Dự tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có các đồng chí Đinh Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Phó trởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thúy Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Huỳnh Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại biểu các điểm cầu được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp một số nội dung trọng tâm về Luật An ninh mạng; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; quy tắc ứng xử khi tham gia mạng xã hội. Đồng thời, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT triển khai Quyết định số 1412/QĐ-UBND-HC ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành Đề án chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 8/2/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Thông qua hội nghị nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giáo viên ngành giáo dục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giảng dạy tại đơn vị.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh