Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước

            Sáng ngày 18/8/2023 Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước năm 2023.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, dự buổi tập huấn có Trưởng Phòng Tư pháp; đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an và Chi cục Thi hành án dân sự Huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Trưởng Công an và cán bộ phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính; công chức Địa chính và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Sở Tư Pháp tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư hướng dẫn của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính...

Qua tập huấn, nhằm giúp các đại biểu nắm chắc các nội dung trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước, từ đó xác định cụ thể công việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh