Xuất bản thông tin

null Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023

            Trong 02 ngày, ngày 30 và 31/8/2023, Trung tâm Chính trị huyện Tân Hồng phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023. Có 90 học viên là Ủy viên Ủy ban kiểm tra thuộc các Đảng ủy cơ sở, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc Huyện ủy trên địa bàn Huyện.

Tại đây, các học viên được nghe các báo cáo viên truyền đạt những kiến thức cơ bản của các chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Hệ thống các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Kỹ năng xây dựng văn bản, lập và lưu trữ hồ sơ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Phương pháp, trình tự xây dựng quyết định, kế hoạch, đề cương gợi ý và tổ chức thực hiện một cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Công tác giám sát trong Đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; Công tác tham mưu, giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát; Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp các học viên có nhận thức rõ hơn về nội dung các quy định cũng như quy trình tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở cơ sở./.

Thanh Tùng