Xuất bản thông tin

null Ra quân trồng cây xanh tại Cụm dân cư Trung tâm xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân trồng cây xanh tại Cụm dân cư Trung tâm xã

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quang cải thiện môi trường sạch, đẹp, nhất là giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 01/9/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Phú - huyện Tân Hồng cùng với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng Xã đội, Ban nhân dân ấp Công Tạo ra quân trồng gần 270 cây xanh tuyến đường hoa tại cụm dân cư trung tâm của xã, tổng chiều dài 1,3km. Các loại cây xanh được trồng gồm: hoàng yến và bằng lăng tím Nhật.

Toàn bộ số cây trên do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Phú vận động các mạnh thường quân và nhân dân đóng góp, nhằm cải thiện môi trường, tạo cảnh quang đẹp trên Cụm dân cư Trung tâm xã./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung