Xuất bản thông tin

null Diện tích trồng khoai lang giảm do đầu ra không ổn định

Chi tiết bài viết Tin tức

Diện tích trồng khoai lang giảm do đầu ra không ổn định

Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hồng thì: Vụ hè thu năm 2023 nông dân ở xã Tân Hộ Cơ và Bình Phú trồng khoai lang Dinh Điền chỉ 25ha, giảm trên 50% diện tích so cùng kỳ. Nguyên nhân là do đầu ra cho khoai lang giá cả không ổn định, thời gian thu hoạch lại trùng với các địa phương khác trong và ngoài Tỉnh. Nên vụ Hè thu này, nông dân trồng khoai lang Dinh Điền rải vụ để nông sản cung cấp ra thị trường có giá cao và mang lại lợi nhuận khá cho nông dân.

Ngoài ra, để giúp nông dân duy trì và phát triển diện tích trồng khoai lang truyền thống của địa phương, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp phục tráng lại giống khoai lang Dinh Điền; phối hợp với các ngành liên quan tìm đầu ra và có thị trường tiêu thụ, đồng thời quy hoạch vùng trồng khoai lang để làm thế mạnh của địa phương, giúp nông dân phát triển kinh tế từng ngành hàng này./.

BT: Thanh Tùng + Ảnh: Tiến Thịnh