Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2023

Sáng ngày 20/9/2023, Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định về bình xét các danh hiệu văn hoá trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời lồng ghép hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Huyện Tân Hồng năm 2023.

Tại đây, các đại biểu được nghe bà Lương Thị Anh Đào - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa Huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Huyện phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản như: Quyết định 04/2022, ngày 18/02/2022 của Chính phủ Quy định về tiêu chí; trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; những chủ trương của Trung ương, của Tỉnh về bình xét các danh hiệu văn hoá trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện đúng nội dung, phương pháp, quy trình, thủ tục, các bước tiến hành đánh giá, công nhận để các danh hiệu văn hóa ngày càng đi vào nề nếp.

Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các đơn vị, địa phương nắm vững nội dung, từ đó triển khai công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2023 bảo đảm chính xác, khách quan, tạo động lực thi đua lành mạnh trên lĩnh vực văn hóa tại các đơn vị, địa phương, hộ gia đình trên địa bàn./.

Thanh Tùng