Xuất bản thông tin

null Trao Quyết định công tác cán bộ

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Trao Quyết định công tác cán bộ

Chiều ngày 08/6/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự Lễ có ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện và bà Lê Thị Lệ Thuỷ, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Chiều ngày 08/6/2020, Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự Lễ có ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện và bà Lê Thị Lệ Thuỷ, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Huyện.

Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Huyện chúc mừng

Cụ thể, Uỷ ban nhân dân Huyện quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Sô, công chức phòng Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Văn Sô bày tỏ quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới.

Tại buổi Lễ, ông Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện chúc mừng ông Phạm Văn Sô. Đồng thời, yêu cầu trên cương vị mới cần tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, đoàn kết cùng với tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BT: Đặng Lẹ + QP: Chí Dũng