Xuất bản thông tin

null Công an huyện Tân Hồng thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Công an huyện Tân Hồng thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020

Chiều ngày 17/6/2020, Công an huyện Tân Hồng tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng lương cho 31 cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong ngành Công an.

Chiều ngày 17/6/2020, Công an huyện Tân Hồng tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm và nâng lương cho 31 cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong ngành Công an.

Theo đó, có 04 đồng chí được thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá; 04 đồng chí từ thượng úy lên đại úy; 09 đồng chí từ trung úy lên thượng úy; 04 đồng chí từ thiếu úy lên trung uý; 02 đồng chí từ thượng sỹ lên thiếu úy. Ngoài ra còn thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương theo niên hạng cho 08 đồng chí.

Những cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm và nâng lương lần này hội đủ các tiêu chuẩn về thời gian cống hiến, công tác phục vụ trong ngành Công an, có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống trong sáng, lành mạnh và chấp hành nghiêm theo 06 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

BT: Kim Lệ + QP: Chí Dũng