Xuất bản thông tin

null Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý năm 2023

Chiều ngày 28/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp phối hợp với UBND huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý năm 2023. Tham dự là Trưởng khóm, ấp, Chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Tại đây, báo cáo viên truyền đạt kiến thức pháp luật về người được trợ giúp pháp lý, quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý cùng những kỹ năng tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý và các tình huống pháp luật mà trong quá trình hoạt động trợ giúp pháp lý gặp phải.

Lớp tập huấn giúp cho trưởng khóm, ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng nắm vững kỹ năng trợ giúp pháp lý, , trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý…Từ đó, thực hiện tốt công tác trong trợ giúp pháp lý cho người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thanh Tùng