Xuất bản thông tin

null Phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an gương mẫu trnag bị bình chữa cháy

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an gương mẫu trnag bị bình chữa cháy

            Sáng ngày 02/10/2023, Công an huyện Tân Hồng phát động phong trào mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Huyện gương mẫu đi đầu trong thực hiện Cuộc vận động toàn dân trang bị bình chữa cháy cho hộ gia đình.

          Tại đây, lãnh đạo Công an Huyện nêu lên mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ Công an trong vận động hộ gia đình, người thân và nhân dân trong khu vực tham gia trang bị các dụng cụ chữa cháy; thành lập 29 Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 19 điểm chữa cháy cộng động, trên 1.800 lượt người dân tham gia tập huấn về công tác PCCC, qua đó góp phần tích cực bảo đảm phòng cháy chữa cháy trên địa Huyện. Qua đó, phát động phong trào mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Huyện gương mẫu đi đầu trong thực hiện Cuộc vận động toàn dân trang bị bình chữa cháy cho hộ gia đình. Có 127/127 cán bộ, chiến sĩ Công an đăng ký trang bị bình chữa cháy tại gia đình.

          Việc chủ động trang bị phương tiện chữa cháy trong nhà, xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu các vụ cháy, nổ xảy ra tại nhà ở hộ gia đình, khu dân cư nơi mình sinh sống, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, giữ gìn an ninh trật tự, toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng