Xuất bản thông tin

null UBND Huyện họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

UBND Huyện họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023

            Chiều ngày 02/10/2023, UBND huyện Tân Hồng tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023. Ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì cuộc họp.

          Trong tháng 9 năm 2023, các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đến nay có 06/16 chỉ tiêu đạt và vượt, còn 02 chỉ tiêu đạt từ 68% đến 99,08% và 08 chỉ tiêu chưa đánh giá. Tổng diện tích xuống giống vụ lúa đầu năm đến nay trên 55.000 ha, đã thu hoạch gần 45.600 ha, năng suất bình quân 67,26 tạ/ha; Sản xuất hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày được nông dân xuống giống với tổng diện tích 3.627 ha, đã thu hoạch được 1.380 ha; Tổng diện tích cây ăn trái 558 ha. Tổng đàn trâu, bò hiện còn 18.339/18.000 con, đàn heo là 21.373 con và đàn gia cầm 1.047.603 con. Về xây dựng nông thôn mới: toàn huyện có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Thông Bình đến nay cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đang đề nghị phúc tra, xem xét công nhận; Huyện đạt 3/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới; xã An Phước đạt 15/19 tiêu chí, Tân Hộ Cơ đạt 08/19 tiêu chí, xã Tân Phước đạt 08/19 tiêu chí trong thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong tháng, có 08 hộ đăng ký kinh doanh mới, với tổng số vốn 1.300 triệu đồng.

Bên cạnh, triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu, chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời cho ý kiến giải quyết những khó khăn trong công tác đầu tư trên địa bàn Huyện. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động thông tin - tuyên truyền, các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn Huyện; các Trường trên địa bàn Huyện đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 đúng quy định. Công tác huy động học sinh năm học 2023-2024 đạt tỷ lệ 99,21%. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác khám và chữa bệnh cho Nhân dân, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99,08%. Duy trì thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Trong tháng, có 03 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, nâng tổng số lên 68/100, đạt 68% kế hoạch năm; hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 xã Tân Thành B, xã An Phước và xã Tân Hộ Cơ. Thực hiện xong đợt 1 kế hoạch chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân, đã kích hoạt được 36.196/35.560 tài khoản, xếp thứ 3 toàn tỉnh; tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện tốt, từ đó nâng cao lòng tin của Nhân dân đối với sự quản lý của nhà nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND Huyện  yêu cầu cho các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện những mặt trọng tâm tháng 10 năm 2023, đó là: Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống giông lốc, thiên tai; triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và tập trung thực hiện công tác chuẩn bị chấm điểm sản phẩm OCOP năm 2023. Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2023 nhất là các công trình trọng điểm. Tổ chức tốt diễn tập phòng chống lụt, bão  năm 2023 xã Thông Bình đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đẩy nhanh các giải pháp thu ngân sách và thu nợ các chương trình; chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được duyệt. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tham gia lao động ở nước ngoài có thời hạn. Triển khai thực hiện bình xét các danh hiệu văn hoá trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới và đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ, phòng, chống thiên tai; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoàn thành công tác đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2023 đúng thời gian quy định./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng