Xuất bản thông tin

null Bảo hiểm xã hội Tỉnh làm việc với UBND Huyện về thực hiện các chỉ tiêu phat triển BHXH, BHYT trên địa bàn Huyện năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Bảo hiểm xã hội Tỉnh làm việc với UBND Huyện về thực hiện các chỉ tiêu phat triển BHXH, BHYT trên địa bàn Huyện năm 2023

          Sáng ngày 04/10/2023, Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp do Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND Huyện về thực hiện các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn, Bà Đào Ngọc Bích - Phó Chủ tịch UBND Huyện.

          Theo báo cáo đến 30/9/2023, số người tham gia BHXH đạt 93,56%, Bảo hiểm thất nghiệp 97,55%, Bảo hiểm y tế 99,11%. Bảo hiểm xã hội Huyện thực hiện tốt thực hiện liên thông cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi đúng quy định, phối hợp với các ngành liên quan, xã, thị trấn tuyên truyền người tham gia bảo hiểm sử dụng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh, có trên 69.000/ 74.000 người cập nhật căn cước công dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,91%, có 3.490/4.962 người cài đặt VssID đạt tỷ lệ 70,3% chỉ tiêu BHXH tỉnh giao. Đạt được kết này là do UBND Huyện tập trung chỉ đạo BHXH Huyện và các ngành liên quan, các xã, thị trấn phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của công tác BHXH, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, khắc phục tình trạng nợ BHXH. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân...

          Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Phó giám đốc BHXH Tỉnh đánh giá cao vai trò lãnh, chỉ đạo của UBND Huyện trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Huyện. Bên cạnh, Phó Giám đốc BHXH Tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm về chỉ tiêu BHXH, BHYT và các biện pháp, giải pháp cụ thể, liên quan phối hợp Bưu điện, Viettel trong thực hiện thu BHXH, BHYT, công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở, phát triển đối tượng tham gia, thu hồi nợ... từ nay đến cuối năm.

          Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BHXH tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND Huyện Đào Ngọc Bích yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cho 3 tháng còn lại trong năm. Trước mắt, rà soát, đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 trên lĩnh vực BHXH, BHYT, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thanh Tùng