Xuất bản thông tin

null Đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, sát thực tiễn

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, sát thực tiễn

Chiều ngày 11/10/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới (viết tắt là Kết luận số 57).

Hội nghị được trực tuyến đến hơn 2.000 điểm cầu trong nước và hơn 90 điểm cầu ngoài nước. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham dự.

Tại điểm cầu huyện Tân Hồng, đồng chí Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Mai Văn Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Huỳnh Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, công tác TTĐN góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết luận số 57 được ban hành với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Thông qua hội nghị nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về công tác TTĐN trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Trung ương trình bày nội dung cốt lõi của Kết luận số 57: những điểm mới trong quan điểm, mục tiêu; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác TTĐN trong tình hình mới; hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57.

Đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ tham luận về các chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác TTĐN Đảng và TTĐN Nhân dân trong tình hình mới; Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác TTĐN trong tình hình mới; TTĐN góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; Công tác TTĐN trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa; Công tác TTĐN góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị, bản sắc, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Kết luận số 57 phù hợp, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tích cực đổi mới công tác TTĐN theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, sát thực tiễn; phối hợp hài hòa, linh hoạt giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong TTĐN. Đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác TTĐN có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Tăng cường hiệu quả đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Chí Dũng