Xuất bản thông tin

null Khảo sát tại cánh đồng trọng điểm xã An Phước và tiến độ thi công Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Khảo sát tại cánh đồng trọng điểm xã An Phước và tiến độ thi công Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện

            Sáng ngày 12/10/2023, Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cùng một số ngành liên quan có buổi khảo sát tại cánh đồng trọng điểm thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phước Lộc - xã An Phước, kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện tại xã Tân Công Chí.

          Khảo sát thực tế tại cánh đồng trọng điểm thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phước Lộc - xã An Phước, canh tác lúa theo mô hình VietGap với 128,4 ha và đang thực hiện sản xuất theo chuỗi cung ứng giá trị, giống lúa gieo sạ là 0M18 được Công ty Chơn Chính huyện Tháp Mười bao tiêu sản phẩm với giá 8.100 đồng/kg. Đây là vụ lúa Thu Đông đầu tiên được sản xuất theo mô hình VietGap, được Huyện hỗ trợ kinh phí 50% lúa giống và 50% phân bón. Qua đó, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Ngọc đánh giá cao mô hình, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương, Ngành Nông nghiệp và Hợp tác xã theo dõi đánh giá mô hình, hỗ trợ nông dân trong canh tác lúa, tạo cảnh quan môi trường trên cánh đồng, mở rộng diện tích sản xuất theo chuỗi cung ứng giá trị, về lâu dài cánh đồng xung quanh khu vực hình thành vùng sản xuất lúa, tạo điểm tham quan và trải nghiệm khi đến khu di tích chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung.

          Kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục công trình Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Ngọc đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình theo kế hoạch, các ngành chuyên môn Huyện, UBND xã Tân Công phối hợp cùng thực hiện và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xây dựng công trình. Bên cạnh, còn tham quan mô hình ươm lươn giống, cá chạch lấu tại Trung tâm, Bí thư Huyện ủy động viên nhân viên kỹ thuật tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đạt được trong việc ươm tạo nguồn giống, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất con giống cung cấp ra thị trường cũng như từng bước phát triển các ngành nghề mà Trung tâm đảm nhận trong thực hiện Đề án./.

Thanh Tùng