Xuất bản thông tin

null Tập huấn Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp huyện Tân Hồng năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp huyện Tân Hồng năm 2023

Sáng ngày 14/10/2023, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng tổ chức lớp tập huấn Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp huyện Tân Hồng năm 2023. Đối tượng tham gia là công chức Văn hóa -  Xã hội các xã, thị trấn; thành viên các Câu lạc Đờn ca tài tử, Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ; các cá nhân yêu thích bộ môn Đờn ca tài tử trên địa bàn Huyện. Lớp tập huấn được tổ chức vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật trong tuần.

Trong thời gian 9 ngày, các học viên được Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn và chia sẻ những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp ở cơ sở; tổ chức các cuộc hội thi, liên hoan Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp cấp xã; tổ chức biểu diễn các tiết mục Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp lồng ghép vào các chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, văn nghệ, tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và địa phương; kỹ năng cơ bản trong sinh hoạt Đờn, ca tài tử và Hò Đồng Tháp, đồng thời tổ chức thực hành hát Đờn ca tài tử - Hò Đồng Tháp.     

Lớp tập huấn, nhằm tạo điều kiện công chức Văn hóa -  Xã hội các xã, thị trấn; thành viên các Câu lạc Đờn ca tài tử, Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ; các cá nhân yêu thích bộ môn Đờn ca tài tử trên địa bàn Huyện tiếp cận, nắm bắt những kỹ năng cơ bản về hát dân ca và Hò Đồng Tháp. Qua đó, củng cố lại các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ tại cơ sở, đồng thời tạo không gian, sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy loại hình hát dân ca và Hò Đồng Tháp tại địa phương./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng