Xuất bản thông tin

null Lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Uỷ ban nhân dân Huyện

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Uỷ ban nhân dân Huyện

Chiều ngày 14/10/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Uỷ ban nhân dân Huyện. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Nhã chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Nhã nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, góp phần đánh giá uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Với ý nghĩa đó, ông Huỳnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND Huyện  đề nghị, các đại biểu nêu cao trách nhiệm, quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, nguyên tắc theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; đảm bảo công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

09 thành viên được lấy phiếu tín nhiệm là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Huyện. Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, với kết quả rất tích cực, được công khai trước Hội nghị theo quy định./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Tiến Thịnh