Xuất bản thông tin

null Người dân có thêm thu nhập trong mùa nước lũ

Chi tiết bài viết Tin tức

Người dân có thêm thu nhập trong mùa nước lũ

Hiện tại nước lũ đã tràn về trên các cánh đồng của huyện đầu nguồn Tân Hồng. Mùa nước lũ về không chỉ “chở” phù sa bồi đắp cho ruộng đồng, mà còn mang theo nhiều “sản vật” như: Cá, tôm, ốc, cua... và các loại rau đồng thủy sinh. Tận dụng lợi thế mùa lũ, người dân vùng đầu nguồn có thêm nguồn sinh kế, giúp tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Trên những cánh đồng nước, hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân diễn ra khá nhộn nhịp. Các loại hình đánh bắt khá đa dạng, ngoài đặt dớn, ngư dân còn giăng lưới, thả câu, chài lưới... tạo nên bức tranh sinh động cho mùa nước nổi. Theo các ngư dân, làm một công dớn có chiều dài từ 50-100m, chi phí từ 2-3 triệu đồng, trong 10 ngày đặt là thu hồi vốn. Đối với  đường dớn dài 100m thu về từ 2- 4kg cá các loại. Mỗi lần thu hoạch sẽ thu được nhiều loại tôm, cá…mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân.

Tuy nhiên, về lâu dài, ngư dân cần có hình thức khai thác hợp lý, tránh khai thác theo lối tận diệt để bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên./.

BT: Thùy Dung + Ảnh: Tiến Thịnh