Xuất bản thông tin

null Sơ kết chuyển đổi số và cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Sơ kết chuyển đổi số và cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 23/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính 09 tháng đầu năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ qúy IV năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 09 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng đã tuyên truyền, triển khai công tác chuyển đổi số đồng bộ đến 100% các cơ quan, ban, ngành huyện và địa phương trên địa bànHuyện đã duy trì nhiều mô hình chuyển đổi số tiêu biểu ở 03 lĩnh vực Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục; 100% cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện đã chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Các đơn vị, địa phương thực hiện các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC như: Cà phê doanh nghiệp, doanh nhân, Ứng dụng mã QR tra cứu thủ tục hành chính, mô hình “10 thủ tục - 5 giải quyết tại chỗ” và mô hình “Ngày thứ 2 chuyển đổi số” xã Bình Phú; mô hình ngày thứ 3 không viết, ngày thứ sáu không hẹn xã Tân Thành B. Bên cạnh, UBND Huyện tiếp nhận 13.694 hồ sơ sơ, trong đó trên 2.700 hồ sơ trực tuyến, đã giải quyết giải quyết và trả kết quả trước, đúng hạn đạt tỷ lệ 89,1%; UBND các xã, thị tiếp nhận 27.672 hồ sơ, trong đó trực tuyến là 15.477 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả trước hẹn, đúng hạn đạt tỷ lệ 99,68%.

Phó Chủ tịch UBND Huyện Đào Ngọc Bích phát biểu chỉ đạo

Phó Chủ tịch UBND Huyện Đào Ngọc Bích yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác cải chuyển đổi sốrà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực để người dân và các tổ chức, doanh nghiệp nắm; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương, chỉ rõ những nơi còn hạn chế, yếu kém để phê bình và rút kinh nghiệm trong việc đề ra giải pháp thực hiện; giải quyết kịp thời hồ sơ TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp không được để hồ sơ trễ hẹn...

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Chí Dũng