Xuất bản thông tin

null Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023

            Chiều ngày 23/10/2023, Ban Tổ chức diễn tập huyện Tân Hồng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì hội nghị.

Trong diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023, Ban Tổ chức và khung tập đã bám sát các nội dung trong ý định diễn tập của Huyện. Với quan điểm chuẩn bị chu đáo, toàn diện, khi diễn tập, tập trung những nội dung có lựa chọn, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế tình hình địa bàn của xã. Nội dung của các cuộc hội nghị được chuẩn bị chu đáo, tập trung thống nhất các mặt hoạt động của địa phương, nhận định đánh giá đúng tình hình, đề ra chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản đúng đắn, kịp thời, sát với tình hình thực tế trong từng giai đoạn. Phương pháp, tác phong của người chủ trì ở các cuộc họp đảm bảo tốt, linh hoạt.

Phần thực binh A2 kết cấu tình huống sát thực tế, nhận định đánh giá đúng và tổ chức xử lý kịp thời các tình huống, giải quyết nhanh gọn, đạt hiệu quả; hành động các bộ phận thuần thục động tác kỹ  chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí, phương tiện nghiệp vụ trong đánh bắt các đối tượng phù hợp với tình huống giả định. Phần thực binh A được chuẩn bị chu đáo, kết cấu hình thái địch, ta rõ ràng; tổ chức chỉ đạo, chỉ huy linh hoạt vào điều kiện địa hình đồng bằng sông nước, phát huy được cách đánh sở trường của xã; hành động của cán bộ, chiến sĩ dân quân được vận dụng linh hoạt trong thực hành đánh địch qua các giai đoạn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Quá trình chuẩn bị văn kiện chậm so với tiến độ; công tác chuẩn bị nội dung, chương trình một số cuộc họp chưa chủ động; công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu chưa chặt chẽ, hiệp đồng; khâu chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ công việc...

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập yêu cầu: Cấp uỷ, chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm, tìm nguyên nhân, hạn chế để kịp thời khắc phục; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối kết hợp trong các khung tập; Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện cho khung tập và thực binh chặt chẽ, chu đáo, không ngừng đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp, trình độ kỹ chiến thuật, chú trọng đảm bảo tuyệt đối an toàn, có đổi mới sát với tình hình thực tế, từ đó củng cố, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh ở địa phương./.

BT: Thuỳ Dung + Ảnh: Tiến Thịnh