Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tự nguyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tự nguyện

            Sáng ngày 26/10/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Phú phối hợp với Bưu điện huyện Tân Hồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tự nguyện và những chính sách mới liên quan cho gần 60 chị em phụ nữ trên địa bàn ấp Gò Da và ấp Công Tạo - xã Bình Phú.

Tại đây, lãnh đạo Bưu điện huyện Tân Hồng thông qua dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) phân bổ 02 nhóm đối tượng chính: Nhóm có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và nhóm liên quan đến quản lý Nhà nước về Bảo hiểm xã hội; dự thảo Luật sửa đổi bổ sung nội dung sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được xây dựng trên môi trường điện tử cấp cho từng người lao động làm cơ sở giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đồng thời chia sẻ về quyền lợi và lợi ích của người dân khi tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.

Thông qua đây, nhằm cung cấp nhiều thông tin quan trọng về chính sách BHXH, BHYT tự nguyện cho chị em phụ nữ, vì đây là các chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và nhà nước, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân./.

BT: Kim Lệ + Ảnh: Thùy Dung