Xuất bản thông tin

null HĐND Huyện giám sát công tác xây dựng và thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND Huyện giám sát công tác xây dựng và thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 18/6/2020, Đoàn Giám sát HĐND huyện Tân Hồng do bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Văn Vằn, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện đến Phòng Tư pháp huyện giám sát kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.

Sáng ngày 18/6/2020, Đoàn Giám sát HĐND huyện Tân Hồng do bà Đào Ngọc Bích, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Văn Vằn, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Huyện đến Phòng Tư pháp huyện giám sát kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.

Tại buổi giám sát, Phòng Tư pháp huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020: Phòng Tư Pháp góp ý 16 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; thẩm định tính pháp lý 08 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổng hợp, báo cáo những khó khăn vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính; triển khai nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đôn đốc các đơn vị báo cáo và chuẩn bị nội dung, hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch về cải thiện Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) cấp huyện và kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính…

Qua đó, Đoàn ghi nhận những kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020. Bên cạnh đó, Đoàn đề nghị  đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện thẩm định văn bản Quy phạm pháp luật và Quy ước ấp, góp ý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính khi có yêu cầu; tham mưu Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện việc chấm điểm xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong các Trường THCS, THPT trên địa bàn huyện; thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm 30% theo kế hoạch. Đồng thời, tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch, tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính; kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính, công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở./.

BT: Thùy Dung + QP: Chí Dũng