Xuất bản thông tin

null Tập huấn hướng dẫn viên và triển khai thực hiện phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn hướng dẫn viên và triển khai thực hiện phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em

Sáng ngày 18/6/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng khai giảng lớp tập huấn hướng dẫn viên và triển khai thực hiện phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020 cho các học viên là cán bộ Văn hóa xã hội; các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở ở trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 18/6/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng khai giảng lớp tập huấn hướng dẫn viên và triển khai thực hiện phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020 cho các học viên là cán bộ Văn hóa xã hội; các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở ở trên địa bàn huyện.

Trong 02 ngày, các học viên được cán bộ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn lý thuyết và thực hành về kỹ thuật dạy bơi cho trẻ em.

Lớp tập huấn nhằm ôn lại kỹ thuật cho hướng dẫn viên dạy bơi các xã, thị trấn, đảm bảo cho hướng dẫn viên biết cách dạy cho trẻ em từ 07 đến 15 tuổi biết bơi. Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức cá nhân và toàn xã hội khi mà con người phải thường xuyên sống chung với sông nước, lũ lụt; từ đó thay đổi hành vi, nếp sống cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em đuối nước./.

Thùy Dung