Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng

Trang chủ Tin tức

Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng

Sáng ngày 01/11/2023, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp do Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tại Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng về kết quả hoạt động năm 2023.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Tòa án nhân dân Huyện thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua do Tòa án cấp trên giao, cụ thể: Thụ lý 837 vụ việc, đã giải quyết được 749 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,49%, trong đó án hình sự thụ lý và giải quyết 64 vụ/114 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%; số vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại thụ lý 759 vụ việc, đã giải quyết 671 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,41%; án hành hành chính thụ lý 01 vụ, giải quyết 01 vụ, đạt t lệ 100%; giải quyết 13/13 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đạt tỷ lệ 100%. Việc nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được vào sổ theo dõi, trình t th tc gii quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy quy định ca pháp lut. Trong năm, Hội thẩm nhân dân tham gia tổng cộng 300 lượt xét xử, đã ban hành 100 bản án, quyết định giải quyết vụ án. Hội thẩm tham gia xét xử nhiều nhất là 67 phiên tòa, Hội thẩm tham gia xét xử ít nhất là 07 phiên tòa.

Phát biểu tại buổi giám sát, Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cũng như kết quả mà Tòa án nhân dân huyện đạt được thời gian qua. Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh yêu cầu thời gian tới, Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình giải quyết các vụ việc. Đồng thời nâng cao chất lượng xét xử các vụ án theo đúng quy định của pháp luật./.

Thùy Dung