Xuất bản thông tin

null Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen Hồng” năm 2023” vòng sơ loại (cấp huyện)

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen Hồng” năm 2023” vòng sơ loại (cấp huyện)

Sáng ngày 01/11/2023 tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện tổ chức buổi họp triển khai các nội dung của Kế hoạch tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen Hồng” năm 2023 vòng sơ loại (cấp huyện) đến các Hội quán trên đại bàn Huyện.

Đến dự buổi họp có sự tham gia của Ông Lê Hồng Thái – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ông Hồ Văn Lý – Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Lâm Hoàng Trà – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và Chủ nhiệm của 09 Hội quán.

Tại buổi họp các Chủ nhiệm Hội quán tập trung trao đổi các nội dung như: hình thức và nội dung thi của các phần giới thiệu về Hội quán, phần thi kiến thức, phần thi ứng xử, Bộ câu hỏi của Hội thi “Thủ lĩnh Hội quán Đất Sen Hồng” năm 2023, …..

Neàng Lai