Xuất bản thông tin

null Hội thi vòng sơ tuyển “Hội thi Thủ lĩnh Hội quán đất Sen Hồng”.

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thi vòng sơ tuyển “Hội thi Thủ lĩnh Hội quán đất Sen Hồng”.

Chiều 14 giờ 00 phút, ngày 06/11/2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức hội thi vòng sơ tuyển “Hội thi Thủ lĩnh Hội quán đất Sen Hồng” năm 2023. Nhằm lựa chọn Hội quán xuất sắc tham gia cuộc thi chung kết tại Tỉnh.

Vòng thi sơ tuyển có sự tham gia của 09/09 Hội quán trên địa bàn Huyện. Cuộc thi được diễn ra 03 vòng, bao gồm: phần thi trắc nghiệm, tự luận và ứng xử. Các câu hỏi liên quan đến kiến thức về lĩnh vực kinh tế tập thể; lĩnh vực nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), …

Trải qua 03 phần thi, Ban tổ chức đã chọn ra 02 Hội quán có thành tích cao (Sa Rài Hội quán và Tân Tạo Hội quán) tham gia vòng chung kết tại Tỉnh vào ngày 18-19 tháng 11 năm 2023.

Neàng Lai