Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Huyện năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Huyện năm 2023

Từ ngày 25/10/2023 đến ngày 30/10/2023, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Thông Bình, Tân Thành A, Tân Phước, An Phước và Tân Hộ Cơ.

Thành phần tham dự kiểm tra gồm: Ông Nguyễn Văn Thành – Phó trưởng Phòng Tư pháp, Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Huyện, Ông Lâm Văn Nông – Chủ tịch Hội Luật gia Huyện, Ông Đỗ Văn Cư – Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Huyện, ông Đào Văn Thắng – Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; ông Lâm Văn Trà – Phó Chủ tịch MTTQVN Huyện và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và Công chức chuyên môn của Phòng Tư pháp và Công chức chuyên môn của UBND các xã, thị trấn.

(buổi kiểm tra tại xã Tân Phước)

Tại buổi kiểm tra, Tổ kiểm tra ghi nhận kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mà các đơn vị cấp xã đã thực hiện trong 06 tháng đầu năm, đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà cấp xã đang gặp phải để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Đặng Thị Trang